Privacy

Gegevensbescherming

De firma Knauf PFT GmbH & Co. KG hecht grote waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Daarom willen wij u op deze plaats informeren over de wijze waarop wij uw privacy beschermen, wanneer u ons uw persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. Uiteraard nemen wij alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van uw privacy in acht, maar willen ons met deze aanwijzingen tot een verantwoordelijke omgang met uw gegevens verplichten, zodat uw privacy steeds beschermd is. Het is belangrijk voor ons dat u zich veilig en comfortabel voelt als u onze websites bezoekt.

 

Waarom wij informatie gebruiken

Wij willen ons aanbod voortdurend verbeteren en het online aanbod voor u aantrekkelijker maken. Alleen als we weten welke delen van onze website het meest en het langst bezocht worden, kunnen we de inhoud van de PFT websites optimaliseren volgens uw wensen. De firma Knauf PFT GmbH & Co. KG gebruikt deze persoonlijke gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen ten behoeve van de technische administratie van de websites, het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden, echter uitsluitend in de vereiste omvang. Hoe beter wij uw wensen begrijpen, hoe sneller u de gewenste informatie op onze website vindt.

 

Verzamelen van gebruiksgerichte gegevens

Wanneer u de websites van Knauf PFT bezoekt, wordt de onderstaande algemene informatie automatisch geregistreerd: de soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw Internet Service Provider en dergelijke. Daarbij gaat het uitsluitend om informatie, die geen verwijzingen naar uw persoon bevatten. Bovendien worden deze gegevens ook gegenereerd wanneer u andere websites op het internet bezoekt. Het betreft hier dus geen specifieke functie van de PFT-internetpagina's. Dergelijke informatie wordt uitsluitend anoniem verzameld en door ons statistisch geëvalueerd. Het verzamelen en opslaan van de gegevens is gebaseerd op basis van een rechtmatig belang van onze kant en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen.

 

Verzamelen van persoonlijke gegevens 

Wanneer op onze websites aan u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen zoals uw naam, adres of telefoonnummer, dan gelden daarvoor bijzondere bepalingen en moet u daarvoor eerst uw toestemming verlenen. De gegevens worden niet doorgegeven. U kunt deze toestemming op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen: marketing@pft.net

 

Wij gebruiken deze gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. De respectieve doeleinden omvatten:

PFT Business Login (myPFT)

Indien u ons uw gegevens ter beschikking stelt voor registratie in de PFT Business Login (myPFT), verwerken wij deze gegevens, zoals naam, adres, e-mail- en telefoonnummer alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. In dit verband hebben wij uw gegevens nodig voor het beheer van uw registratieaanvraag en voor de technische administratie om u individuele toegang en gebruikersspecifieke mogelijkheden te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor het werven van geïnteresseerden, informatie en advies over onze producten en uw vragen hierover. Uw gegevens worden niet doorgegeven. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen: marketing@pft.net

 

PFT Evenementen

Indien u ons uw gegevens ter beschikking stelt voor registratie in PFT Evenementen, verwerken wij uw gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. In dit verband hebben wij uw gegevens nodig om uw registratie voor het evenement te verwerken, om de modaliteiten van het evenement te coördineren en te plannen en om u individuele toegang en gebruikersspecifieke mogelijkheden te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor het werven van geïnteresseerden, informatie en advies over onze producten en uw vragen hierover. Uw gegevens worden niet doorgegeven. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen: marketing@pft.net

 

Contactaanvragen

Indien u ons uw gegevens ter beschikking stelt voor een contactaanvraag, verwerken wij uw gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. In dit verband hebben wij uw gegevens nodig om uw contactaanvraag te verwerken, te coördineren en aan de betreffende afdeling van het bedrijf door te geven, zodat wij u voor feedback kunnen contacteren en u op de hoogte kunnen houden. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor het werven van geïnteresseerden, informatie en advies over onze producten en uw vragen hierover. Uw gegevens worden niet doorgegeven. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen: marketing@pft.net

 

Bestelling van infomateriaal

Indien u ons uw gegevens ter beschikking stelt voor het bestellen van infomateriaal, verwerken wij uw gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming en voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. In dit verband hebben wij uw gegevens nodig om uw bestelling te verwerken en om u het infomateriaal te bezorgen. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor het werven van geïnteresseerden, informatie en advies over onze producten en uw vragen hierover. Uw gegevens worden niet doorgegeven. U kunt uw toestemming op ieder willekeurig moment schriftelijk herroepen: marketing@pft.net

 

Aan- en afmelden van de PFT Newsletter

Op onze website kunt u zich abonneren op onze Newsletter. In dit verband worden de door u ter beschikking gestelde gegevens alleen voor dit doeleinde en met uw uitdrukkelijke toestemming door ons verwerkt. De PFT Newsletter informeert u over nieuwe producten uit de bouwmachinesector. Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van toekomstige evenementen, actuele aanbiedingen en nieuwe downloads. PFT maakt hiervoor gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in methode. Zo ontvangt u na registratie een e-mail op het opgegeven e-mailadres met het verzoek uw toestemming te bevestigen. De gegevens worden niet doorgegeven. U ontvangt de Newsletter alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven. U kunt uw toestemming aan Knauf PFT GmbH & Co. KG schriftelijk op onderstaand adres of per e-mail aan marketing@pft.net ten allen tijde en met onmiddellijke ingang herroepen.

 

Gebruik van de sociale plugin YouTube

Deze website maakt gebruik van het YouTube-videoplatform van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in de Verenigde Staten. YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt, maakt de geïntegreerde YouTube-speler verbinding met YouTube om de technische transmissie van het video- of audiobestand te garanderen. Wanneer u verbinding maakt met YouTube, worden gegevens overgedragen naar YouTube.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Youtube evenals uw daaraan gekoppelde rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u terug in het privacybeleid van YouTube. (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de)

 

Gebruik van cookies door econda

Voor een op de behoefte afgestemde vormgeving en ter verbetering van de website worden door de oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de) anonieme gegevens geregistreerd en opgeslagen. Bovendien worden aan de hand van deze gegevens gebruikersprofielen als pseudoniemen opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt, waarmee de herkenning van een internetbrowser mogelijk is. Gebruikersprofielen worden echter zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker samengevoegd met gegevens over de houder van het pseudoniem. Zo worden in het bijzonder de IP-adressen direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, zodat een toewijzing van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is. De verwerking gebeurt op basis van een rechtmatig belang van onze kant. Bezoekers van deze website kunnen deze registratie en opslag van gegevens te allen tijde voor toekomstig gebruik hier herroepen.

 

Gebruik van cookies door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en helpen analyseren hoe u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in principe naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord over de Europese Economische Ruimte hebben onderschreven, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijk gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een aangepaste instelling van uw browsersoftware tegengaan. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle zal kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser-plugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren.

 

Uw rechten

Volgens de basisrichtlijn inzake gegevensbescherming hebt u te allen tijde recht op informatie over uw persoonlijke gegevens. Op verzoek informeren wij u binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag schriftelijk of en welke van uw persoonsgegevens door ons in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwerkt. Uw sollicitatie kan schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres of per e-mail aan datenschutz@knauf.de.

 

U hebt ook recht op correctie of verwijdering van uw door ons verzamelde persoonlijke gegevens, die onvolledig, onjuist of verouderd kunnen zijn. Wij zorgen er altijd voor dat uw gegevens alleen worden verwerkt als daarvoor toestemming is gegeven volgens de basisrichtlijn inzake gegevensbescherming.


De persoonsgegevens worden verwijderd als u uw toestemming intrekt, als de verwerking van de persoonsgegevens niet langer nodig is voor het oorspronkelijk genoemde doel of als de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

 

Uitgesloten hiervan zijn de persoonsgegevens die nodig zijn voor boekhoudkundige doeleinden of die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichting om een administratie bij te houden.

 

Bovendien hebt u het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of te laten verzenden naar een derde partij. Bij vragen hierover neemt u contact op met datenschutz@knauf.de.

 

Mocht u van mening zijn dat wij de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming schenden, dan kunt u ons via datenschutz@knauf.de contacteren. Anders hebt u het recht in beroep te gaan bij de toezichthouder.

 

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we eerst de vrijheid om uw identiteit te controleren, voordat wij u informatie per post bezorgen of desbetreffende correcties of verwijderingen doorvoeren.

 

Veiligheid

De firma Knauf PFT GmbH & Co. KG treft diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen abusievelijke of opzettelijke manipulaties, verlies, beschadiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast volgens de stand van de techniek.

 

Contact

De instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is Knauf PFT GmbH & Co. KG, Einersheimer Strasse 53, 97346 Iphofen.

 

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke ter zake:

 

Verantwoordelijke gegevensbescherming van de Knauf Gruppe Deutschland

Am Bahnhof 7

97346 Iphofen

datenschutz@knauf.de