Afdruk

IMPRESSUM

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen
Duitsland

Telefoon +49 9323 31-760
Fax +49 9323 31-770

E-mail: info@pft.net

Kantoor van inschrijving: Würzburg HRA 4374

Handelsregister: HRA 4374

Hoofdelijk aansprakelijke vennote: Knauf PFT Verwaltungsgesellschaft mbH

Zetel: Iphofen, Handelsregister: Würzburg HRB 5288

Zaakvoerder: Dr. Uwe Knotzer, Dr. York Falkenberg

BTW-nummer volgens §27a Wet op omzetbelasting: DE175105786

 

Juridische informatie

Belangrijke informatie over alle links

Op deze pagina's hebben we links naar externe inhoud op het internet geplaatst. Met betrekking tot deze links benadrukken wij uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de pagina's waaraan de externe links zijn gekoppeld. Daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina's op de gehele website inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle links op onze homepage en voor alle inhoud van de pagina's die aan de links zijn gekoppeld. Voor de inhoud en het privacybeleid van de gelinkte websites is altijd de betreffende aanbieder of eigenaar van de sites verantwoordelijk.

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbare informatie werd zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Wij garanderen evenwel niet dat alle informatie te allen tijde volledig, juist en up-to-date is. Bindende uitspraken, adviezen, aanbevelingen of verklaringen doen wij uitsluitend in het kader van de individuele communicatie. Dit geldt in het bijzonder voor alle links naar externe websites van derden, waarop wij direct noch indirect invloed kunnen uitoefenen. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangevuld, verwijderd of gewijzigd. Productnamen, productbeschrijvingen en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaren.

 

Auteursrecht

De lay-out van de website, de opgenomen grafieken, afbeeldingen en tekeningen, evenals de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle industriële eigensdomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Dat wil zeggen dat voor het vermenigvuldigen, de bewerking, verwerking en iedere andere wijze tot beschikbaar stelling onze schriftelijke toestemming is vereist.

 

Productinformatie

Alle afbeeldingen zijn vrijblijvend voor de uitvoering van de geleverde goederen. Technische gegevens zijn bij benadering, d.w.z. niet bindend. Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Fouten, weergavefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Voor het overige gelden Algemene Voorwaarden (AV).